inicio

TODO SOBRE SAN PEDRO DE BENQUERENCIA TODA LA ACTUALIDAD DE BENQUERENCIA Y DEL MUNICIPIO DE BARREIROS EL CAMINO DE SANTIAGO EN SU TRAMO DE BARREIROS PAGINAS DE LA EMIGRACION EL FORO DE BENQUERENCIA TODO SOBRE SAN PEDRO DE BENQUERENCIA TODA LA ACTUALIDAD DE BENQUERENCIA Y DEL MUNICIPIO DE BARREIROS EL CAMINO DE SANTIAGO EN SU TRAMO DE BARREIROS PAGINAS DE LA EMIGRACION EL FORO DE BENQUERENCIA

contactar

ESTATUTOS | HISTORIA | ACTIVIDADES | COMUNICADOS | ACTUALIDAD | PRESIDENTE | RETORNO

Centro de Instruccion y Recreo de Benquerencia

Historia

Fundacion |  Ayer | Hoy  | Teleclub


 

HISTORIA

2.- O CENTRO DE INSTRUCCIÓN E RECREO DE BENQUERENCIA - A SUA HISTORIA

O Centro de Instrucción e Recreo de Benquerencia, na actualidade, sin lugar a dúbida, é o motor da cultura, o deporte, e da vida social e profesional do pobo de Benquerencia, pois o redor desta institución xiran case que tódaslas actividades, lúdicas, culturais e profesionais dos veciños do pobo e arredores.

A Sociedade nace alá polo ano 1905, sendo naquela época edificio destinado a ESCOLAS PRIMARIAS DE ENSINANZA, nacendo gracias as aportacións dun importante número de socios fundadores, na sua casi totalidade emigrantes nas Americas, que mandaban os seus aforros para a nosa terra, levantandose con ese diñeiro e a participación dun pobo unido, un gran edificio de estilo colonial, con piso baixo, e alto; este último dividido en dous locais (escola para nenos, e escola para nenas).

No ano 1907, e de igual xeito, construese a actual pista de baile, e o palco da música, tamén con un tilde colonial e con unha fermosa pista de cemento decorada en varios tonos de vermello, de estilo circular, e con escaleiras laterais que ata ahora, acolleu todolos anos as duas festas patronais, unha na honra da nosa patrona a Virxen da Candelaria, e a outra na do patrón San Pedro, ademáis de soportar un gran número de actividades paralelas, organizadas polo Centro de Instrucción e Recreo de Benquerencia.

Logo co paso do tempo, e coa desaparición das Escolas Primarias, a sociedade pasa a formar parte da R.N.T. (Rede Nacional de Teleclubes), época na que a sua vida e dinámica acadou unha grande importancia na sociedade e formas de vida déste pobo e dos lindeiros, ademáis de seguir sendo sede e dando cobixo a Sociedade Gandeira de Benquerencia.

Coa desaparición dos Teleclubes, O Centro caeo nun compas de abandono e paralización, que se prolonga por casi unha decada e media, así a Sociedade non fai frente a ningún tipo de actividades, e o seu edificio queda practicamente convertido en ruinas, chove dentro, o tellado está casi derruido, as fiestras están rotas e sin cristais, as portas e muros desfeitos, así como un importantisimo deterioro dos arredores.

Chegado o ano 1991, e logo de anteriores intentos, un grupo de xoves, decidimos emprender un ambicioso proxecto de restauración e dinamismo da sociedade, edificio, anexos, etc. E logo dos moitos, duros e longos prazos burocrátricos, faise o primeiro chamamento popular os veciños de Benquerencia, para que acudan a traballar, física, económica ou moralmente, na restauración do edificio, arredores, xardíns, etc.. A resposta non se fixo esperar e de forma masiva, e sin límites, traballamos forte e desinteresadamente, cativos de 6 e 7 anos xunto con anciáns de 93; tanto foi así, que ata o ente da TVG, acudio a semellante feito para se facer eco delo. Decían os mais ancians, que non acordaban tal convocatoria de xente dende que se fixera na zoa o ferrocarril.

Así perante casi 8 anos, por fin o edificio está pletórico, e casi rematado, cambiouselle o tellado, e a cangaxe, adecentouse o peche do edificio, arranxamos o chan da pista de baile, así como o muro de cierre exterior da finca, púxose un novo teito e chan na primeira e segunda pranta do edificio, con madeira de xatoba, fixeronse novas instalacións eléctricas interiores, así como de fontaneria, desaugues, etc. colocáronse as aceras exteriores, arreglouse un fermoso pozo que ten o edificio, así como fixeronse novos aseos, pintouse o edificio e anexos, (tanto no exterior como no interior), rematouse un novo escenario no salón de actos e dotouse dun telón, restauráronse os móbeis antergos que tiñámos nas instalacións, fixose unha sala de exposicións, así como outra serie de pequenos arranxos, non por elo menos costosos nin importantes.

E todo esto foi feito con pequenas axudas do Concello, Diputación Provincial, e da Xunta de Galicia, si ben a maior aportación foi a feita polos socios, quenes colaboraron economicamente pero sobre todo co seu traballo, xa que a maior parte dos traballos foron feitos desinteresadamente polos socios, sendo ésta sen lugar a dudas a maior das aportacións.

Ademáis O Centro conseguio a propiedade da Cooperativa Agricola de Benquerencia, que fora creada por varios veciños de Benquerencia, e que contaba con unha finca duns 6.000.- ms. Cadrados nos que se atopaba unha nave de 20ms x 15ms que se utilizaba para almacén da cooperativa, así como de dous anexos mais, que eran utilizados un para un centro de inseminación artificial, e o outro para bascula de pesado dos animais. Esta propiedade pasou para o Centro de Instrucción e Recreo, por cesión da cooperativa, o estar a piques de desaparecer por falla de xestión a misma, si ben nestes bens, ata o de ahora, so se poido facer uns pequenos arranxos, consistentes no arreglo dun dos locais para convertilo en aula de Informática, e no outro fixéronse unhas oficinas para o Centro, ademais de facer un novo local no que se puxeron uns servicios.

Ahora chegou a hora de rematar definitivamente o escomenzado fai casi 9 anos, para con elo dar por finalizado aquel fermoso proxecto que naqueles intres parecía inalcanzable, pero que coa axuda das institucións e dun pobo unido, xa non o é.

¡Contamos con vos, para este último empurrón.!

 

ESTATUTOS | HISTORIA | ACTIVIDADES | COMUNICADOS | ACTUALIDAD | PRESIDENTE | RETORNO

© Álvaro Vizoso Vázquez         San Pedro de Benquerencia ( Lugo )

Ultima actualización 11/02/2012 17:26:39